Δύο Είδη του Κάρμα (Πράξεων) με Βάση τις Ηθικές Αιτίες

Από την ηθική πλευρά, υπάρχουν δύο κατηγορίες του Κάρμα (Πράξεων): Καλό Κάρμα (Πράξεις) και Φαύλο Κάρμα (Πράξεις).

Το φαύλο Κάρμα είναι μια πράξη πνευματικά επιβλαβής και ηθικά αξιοκατάκριτη. Το καλό Κάρμα είναι μια πράξη πνευματικά ευεργετική και ηθικά αξιέπαινη.

Κοινωνικά Δίκτυα

Επικοινωνία

Αποστόλου Παύλου 5,
Αγ. Παρασκευή 153 42, Αθήνα.
Τηλέφωνο: +30 213 088 9977

Theravada 2020 ©  All Rights Reserved | Non profit organization registered in Greece - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 147174501000 ΑΦΜ: 997004360