Είδη του Κάρμα (Πράξεων) με Βάση τον Χρόνο της Καρποφορίας

Το Κάρμα (Πράξη) μπορεί να παράγει αποτελέσματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ακόμη και σε διαφορετικές ζωές.

Υπάρχουν τρία βασικά είδη του Κάρμα (Πράξεις) που διακρίνονται από τον χρόνο της ωρίμανσης. Υπάρχει Κάρμα (Πράξη) που ωριμάζει: α) σε αυτήν τη ζωή, β) στην επόμενη ζωή και γ) σε κάποια ζωή μετά από την επόμενη.

Το τρίτο είδος Κάρμα (Πράξεων) είναι το ισχυρότερο. Τα πρώτα δύο είδη χάνουν τη δύναμή τους αν δεν βρουν την ευκαιρία. Ποτέ δεν θα ωριμάσουν αν δεν έχουν την ευκαιρία να ωριμάσουν είτε στην παρούσα ζωή είτε στην επόμενη ζωή. Αλλά το τρίτο είδος παραμένει μαζί μας όσο συνεχίζουμε στη Σανσάρα (Sansāra) – στον «κύκλο της ύπαρξης», στον «κύκλο της γέννησης και του θανάτου». Μπορεί να φέρει αποτελέσματα και μετά από εκατοντάδες ή και χιλιάδες αιώνες στο μέλλον.

Αυτή η χρονική καθυστέρηση, αυτό το χρονικό κενό, μας βοηθάει να καταλάβουμε αυτό που μπορεί να φαίνεται ως ασυμφωνία στη λειτουργία του Κάρμα (Πράξης). Συχνά βλέπουμε καλούς ανθρώπους που συναντούν δυσκολίες και μεγάλη ταλαιπωρία στη ζωή τους. Και από την άλλη, βλέπουμε κακούς ανθρώπους που συναντούν μεγάλη επιτυχία και καλή τύχη. Αυτό οφείλεται στη χρονική καθυστέρηση μεταξύ του Κάρμα (Πράξης) και του αποτελέσματος (kamma-vipāka).

Ο καλός άνθρωπος αποκομίζει/θερίζει τα αποτελέσματα/καρπούς ενός κακού Κάρμα (Πράξης) του παρελθόντος. Αλλά θα κερδίσει τα ευχάριστα αποτελέσματα από το καλό Κάρμα (Πράξεις) που κάνει τώρα στο μέλλον. Αντιθέτως, ο κακός άνθρωπος απολαμβάνει τα αποτελέσματα του καλού του Κάρμα (Πράξης) του παρελθόντος. Στο μέλλον όμως θα συναντήσει τον καρπό του κακού του Κάρμα (Πράξης) και θα υποφέρει.