Η Αλυσίδα της Αιτιότητας και το Κάρμα

Η αλυσίδα της αιτιότητας / οι δώδεκα συνδέσεις στην  αλυσίδα της αιτιότητας

Η αλυσίδα της αιτιότητας διδάσκει τη διασύνδεση όλων των πραγμάτων και ειδικότερα το Νόμο του Κάρμα και τον μηχανισμό με τον οποίο είτε δημιουργούμε έναν κόσμο οδύνης για τον εαυτό μας και τους άλλους είτε μειώνουμε την οδύνη για όλους και οδηγούμαστε στην απελευθέρωση.

Κάρμα – Ενέργεια και αποτέλεσμα

Η διδασκαλία σχετικά με τις ενέργειες και τα αποτελέσματα είναι ο βουδιστικός ηθικός νόμος του Κάρμα (Kamma-Vipaka – Kamma στα σανσκριτικά είναι η δράση και Vipaka το αποτέλεσμα, αλλά γενικά η λέξη Kamma χρησιμοποιείται για να αποδώσει τόσο τις ενέργειες όσο και τα αποτελέσματα).

Φύση

Οι δύο πρώτοι στίχοι του Dhammapada συνοψίζονται ως εξής:

«Το μυαλό προδικάζει όλες τις συνθήκες [….] είναι κατασκευάσματα του μυαλού. Αν κάποιος μιλάει ή ενεργεί με ένα λανθασμένο μυαλό, εξαιτίας αυτού, η οδύνη ακολουθεί. Αν κάποιος μιλάει ή ενεργεί με καλό μυαλό, εξαιτίας αυτού, η ευτυχία ακολουθεί».

Dhammapadavv. 1 και 2.

Αυτός είναι ένας νόμος της φύσης που ισχύει για όλα τα όντα, είτε είναι βουδιστές είτε όχι. Δεν ισχύει για έναν Βούδα ή έναν Αραχάτ αφού έχουν περάσει από το στάδιο στο οποίο λειτουργεί ο νόμος του Κάρμα, ωστόσο και αυτοί μπορεί να συνεχίσουν να αισθάνονται τις συνέπειες προηγούμενων λανθασμένων ενεργειών τους. Αυτή η διδασκαλία είναι κοινή σε όλες τις παραδόσεις και εξηγεί τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των ανθρώπων.

Ο νόμος αυτός ισχύει για όλες τις ενέργειες που έχουν ηθικό περιεχόμενο. Μια ηθικά καλή δράση έχει καλές συνέπειες. Μια ηθικά λανθασμένη δράση έχει κακές συνέπειες.

Οι πνευματικές ιδιότητες που ενθαρρύνουν μια δράση καθορίζουν την ηθική ποιότητα της δράσης. Μια ενέργεια με κίνητρο τη γενναιοδωρία, την αγάπη-καλοσύνη και τη σοφία έχει καλές ή ευτυχείς συνέπειες. Μια ενέργεια που προκαλείται από την προσκόλληση, την λανθασμένη βούληση και την άγνοια, οι οποίες είναι οι οι τρεις πυρκαγιές, οι διαστρεβλωμένες ρίζες, έχουν κακές ή δυσάρεστες συνέπειες.

Η λέξη «δράση» έχει ένα ευρύ νόημα σε αυτό το πλαίσιο, και περιλαμβάνει σωματικές, λεκτικές και πνευματικές ενέργειες (ή σώμα, ομιλία και μυαλό). Ο νόμος αυτός ισχύει μόνο για εκούσιες πράξεις. Οι ακούσιες ή τυχαίες ενέργειες δεν έχουν τέτοιες συνέπειες

Μηχανισμοί

Τη στιγμή της δράσης δημιουργείται ένα στοιχείο καρμικής ενέργειας. Γίνεται ένα μέρος της συνείδησης του ατόμου και κινείται μέσα στο ρεύμα της συνείδησης. Κατάλληλες συνθήκες ενεργοποιούν αυτό το στοιχείο ενέργειας για να δώσουν τις καλές ή κακές συνέπειες. Ο βουδισμός διδάσκει την αναγέννηση και τη συνέχεια της ζωής και αυτή η συνέπεια μπορεί να ενεργοποιηθεί στην παρούσα ή σε μελλοντικές ζωές. Η ζωή ενός ατόμου διέπεται από τις ενεργές μονάδες της καρμικής ενέργειας και οι αλλαγές σε αυτές εξηγούν τις αλλαγές στη ζωή του ατόμου.

Κάθε μονάδα καρμικής ενέργειας έχει τη δική της δυναμική. Όταν ενεργοποιηθεί, η μονάδα ενέργειας συνεχίζει να έχει επίδραση έως ότου η δυναμική της εξαντληθεί. Στη συνέχεια, η μονάδα ενέργειας δεν υπάρχει και δεν έχει καμία επίδραση.

Το Κάρμα περιλαμβάνει τις εκούσιες ενέργειες της τωρινής και προηγούμενων ζωών. Πολλές καρμικές μονάδες μπορούν να δρουν μαζί για να καθορίσουν την παρούσα κατάσταση ζωής ενός ατόμου. Την στιγμή του θανάτου, οι μη εξαντλημένες μονάδες κάρματος κινούνται με τη συνείδηση σε μια νέα ζωή. Το κάρμα είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο να κινείται μέσα στον Κύκλο της Ζωής (Samsara). Η διαδικασία αυτή τελειώνει όταν το άτομο συνειδητοποιήσει την Νιρβάνα. Μετά από αυτό δεν σχηματίζεται νέο κάρμα αν και το άτομο μπορεί να συνεχίσει να αισθάνεται τις συνέπειες του παρελθόντος κάρματος.

Ένα άτομο μπορεί να μειώσει την επίδραση του κακού κάρμα και να δημιουργήσει καλό κάρμα με καλές και υγιείς ενέργειες. Ένα άτομο είναι σε θέση να αλλάξει την κατεύθυνση της ζωής του με προσωπική προσπάθεια ως προς το καλύτερο ή χειρότερο. Οι αλλαγές στην ζωή ενός ατόμου οφείλονται στο κάρμα του. Έχει, σε κάποιο βαθμό, στη σημερινή του ζωή τη δυνατότητα να αλλάξει τη μελλοντική του ζωή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέγεται ότι σύμφωνα με τον βουδισμό, το άτομο δημιουργεί τη δική του ζωή.

Κάθε άτομο έχει το δικό του κάρμα, με τον ίδιο τρόπο που έχει τη δική του συνείδηση. Τα ξεχωριστά κάρματα διαφόρων ατόμων σε μια ομάδα ή οικογένεια μπορεί να έχουν κάποια σχέση, αλλά παραμένουν ξεχωριστά. Δεν γίνονται κοινά κάρμα για κάθε άτομο στην ομάδα ή στην οικογένεια. Μερικές φορές διαφορετικά άτομα σε μια ομάδα μπορεί να έχουν παρόμοια κάρμα. Αυτό εξηγεί την κοινή μοίρα που έχουν πολλά άτομα την ίδια στιγμή σε καταστάσεις όπως πλημμύρες ή άλλες καταστροφές.

Αιτίες

Οι αιτίες του κάρμα είναι η άγνοια και η προσκόλληση. Άγνοια της βουδιστικής διδασκαλίας και προσκόλληση στα κοσμικά. Αυτές είναι δύο από τις πνευματικές διαταραχές, οι οποίες μαζί με την λανθασμένη θέληση (ή οργή), αποτελούν τις τρεις πυρκαγιές ή ανεπιθύμητες ρίζες (Three Fires or unwholesome roots).Η πρόθεση (ή το κίνητρο) και η συνείδηση είναι οι δράστες του κάρματος, και η συνείδηση που αισθάνεται το αποτέλεσμα (Intention (or motivationandconsciousness are the doers of the kammaand consciousness which feels the result)

Καλό κάρμα

Οι ενέργειες που δημιουργούν καλό κάρμα είναι οι εξής:

 • Η γενναιοδωρία
 • Η ηθική
 • Ο σεβασμός
 • Ο διαλογισμός
 • Η προσφορά κοινωνικού έργου
 • Η μεταβίβαση των αξιών
 • Η χαρά για την καλή τύχη του άλλου
 • Η παρακολούθηση της διδασκαλίας
 • Η ερμηνεία της διδασκαλίας
 • Η κατανόηση της διδασκαλίας

Μερικά από τα οφέλη του καλού κάρμα είναι η γέννηση σε τυχερές συνθήκες, η ευκαιρία να ζήσουν σύμφωνα με το Ντάρμα και η ευτυχία.

Κακό κάρμα

Οι ενέργειες που δημιουργούν κακό κάρμα παρουσιάζονται σε τρεις ενότητες:

 • Αυτές που προκαλούνται από δράσεις:
 1. Η πρόκληση βλάβης σε έμβια όντα (δολοφονία)
 2. Η κλοπή (ορίζεται ως «το να παίρνεις ό,τι δεν σου ανήκει»)
 3. Η λανθασμένη χρήση των αισθήσεων (κακή σεξουαλική συμπεριφορά)
 • Αυτές που προκαλούνται από ομιλία:
 1. Τα ψέματα
 2. Η συκοφαντία
 3. Η σκληρή ομιλία
 4. Η επιπόλαια ομιλία (δηλαδή κουτσομπολιό κλπ.)
 • Αυτές που προκαλούνται από το μυαλό:
 1. Η εξάρτηση
 2. Η λανθασμένη θέληση (θυμός)
 3. Η άγνοια

Μερικά από τα μειονεκτήματα του κακού κάρμα είναι η γέννηση σε ατυχείς συνθήκες, η έλλειψη της ευκαιρίας να ζήσουν σύμφωνα με το Ντάρμα και η δυστυχία.

Συμπέρασμα

Ο νόμος του κάρμα εναποθέτει την ευθύνη της ζωής του στο άτομο. Φέρει τις συνέπειες των λανθασμένων πράξεών του και απολαμβάνει τις συνέπειες των καλών του ενεργειών. Μπορεί να αλλάξει τη μελλοντική του ζωή για καλό ή κακό με καλές ή κακές ενέργειες, αντίστοιχα.