Η Εκδήλωση του Κάρμα

Το Κάρμα  (η Πράξη) μας εκδηλώνεται με τρεις τρόπους, δηλαδή: με το σώμα, με τον λόγο και με τον νου.  

Όταν ενεργούμε σωματικά, το σώμα χρησιμεύει ως όργανο για την πρόθεσή μας. Αυτό είναι το σωματικό Κάρμα (Πράξη). Όταν μιλάμε, εκφράζοντας τις σκέψεις και τις προθέσεις μας, αυτό είναι το προφορικό Κάρμα (Πράξη), το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα μέσω ομιλίας, και έμμεσα μέσω γραφής ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Όταν σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε και επιθυμούμε, χωρίς εκδήλωση μιας εξωτερικής πράξης, αυτό είναι το νοητικό Κάρμα (Πράξη). 

Αυτό όμως που κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις μορφές των πράξεων είναι ο νους, και ο κύριος νοητικός παράγοντας που προκαλεί την πράξη είναι η πρόθεση.