Η Λανθασμένη Νόηση και οι Τρεις Κακοήθεις Φιλοσοφίες

Εδώ η «λανθασμένη νόηση» περιλαμβάνει εσφαλμένες φιλοσοφίες που απαρτίζουν τις «τρεις κακοήθεις φιλοσοφίες με σιγουρότατη κακή επαναγέννηση» (niyata-micchā-diṭṭhi) για όποιον εμμένει και προσκολλάται σ’ αυτές.

Αυτές είναι:

  1. Η άρνηση του αποτελέσματος (vipāka) των καλών και των κακών πράξεων (kamma). Αυτή είναι η φιλοσοφική κατεύθυνση του ηθικού μηδενισμού. Ο ηθικός μηδενισμός ή νιχιλισμός απορρίπτει τις ηθικές αξίες του καλού και του κακού και ισοδυναμεί με τον αμοραλισμό.
  2. Η άρνηση και της αιτίας αλλά και του αποτελέσματος (vipāka) των καλών και των κακών πράξεων (kamma). Αυτή είναι η μοιρολατρική ή φαταλιστική φιλοσοφία. Η μοιρολατρία ή ο φαταλισμός ως φιλοσοφική σκέψη, παρουσιάζει το ηθικό μέρος των καλών ή των κακών πράξεων σαν συμβουλή απάθειας στην πορεία των γεγονότων.
  3. Η παντελής άρνηση των καλών και των κακών πράξεων. Αυτή είναι η φιλοσοφική σκέψη της μη δυναμικότητας των καλών και των κακών πράξεων, δηλαδή της μη ηθικής δυαδικότητας.