Η Πρόθεση και οι Ρίζες της Πρόθεσης

Υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια για τη διάκριση των καλών και φαύλων Κάρμα (Πράξεων). Η μία είναι η πρόθεση πίσω από την πράξη, και η άλλη είναι οι ρίζες της πρόθεσης.