Η Πρόθεση

Εάν μία πράξη έχει σαν πρόθεση να βλάψει τον εαυτό μας, να βλάψει τους άλλους, ή να βλάψει και τον εαυτό μας και τους άλλους, αυτό είναι φαύλο Κάρμα (Πράξη). Το Κάρμα (Πράξη) που συμβάλλει στο καλό του εαυτού μας, στο καλό των άλλων, ή στο καλό και των δύο είναι καλό Κάρμα (Πράξη).