Κάθε Επιλογή μας Έχει ένα Τεράστιο Δυναμικό για το Μέλλον

Σύμφωνα με τον Βούδα, οι εκούσιες πράξεις μας, οι εκ προθέσεως πράξεις μας, παράγουν αποτελέσματα που τελικά επιστρέφουν σε εμάς. Το ένα αποτέλεσμα είναι η άμεση ορατή ψυχολογική επίδραση. Το άλλο είναι η επίδραση της ηθικής ανταπόδοσης.

Αρχικά, ας ασχοληθούμε με την ψυχολογική επίδραση του Κάρμα (Πράξης). Όταν μια πράξη εκτελείται εκ προθέσεως, αφήνει μία τροχιά στον νου, ένα αποτύπωμα που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας νοητικής τάσης. Έχει την τάση να επαναλαμβάνεται, να αναπαράγεται. Καθώς οι πράξεις αυτές πολλαπλασιάζονται, αποτελούν τον χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας.

Η προσωπικότητά και ο χαρακτήρας μας είναι απλώς ένα συνάθροισμα όλων των εκούσιων ενεργειών και πράξεών μας, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα όλου του συσσωρευμένου μας Κάρμα (Πράξεων). Έτσι, με το να υποκύπτουμε (αρχίζοντας με απλούς τρόπους) στις φαύλες παρορμήσεις του νου, χτίζουμε σιγά-σιγά έναν άπληστο χαρακτήρα, ή έναν εχθρικό χαρακτήρα, ή έναν επιθετικό χαρακτήρα ή έναν συγχυσμένο χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, με το να αντισταθούμε σε αυτές τις φαύλες παρορμήσεις, τις αντικαθιστούμε με τα αντίθετά τους, δηλ. τις καλές ιδιότητες. Τότε αναπτύσσουμε έναν ενάρετο χαρακτήρα ή θα μπορούσαμε να γίνουμε σοφοί και φωτισμένοι.

Καθώς αλλάζουμε βαθμιαία τις συνήθειές μας, αλλάζουμε τον χαρακτήρα μας και, καθώς αλλάζουμε τον χαρακτήρα μας, αλλάζουμε όλη την ύπαρξή μας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο Βούδας τονίζει τόσο έντονα την ανάγκη να προσέχουμε κάθε πράξη, κάθε επιλογή. Γιατί κάθε επιλογή μας έχει τεράστιες δυνατότητες για το μέλλον.

Ας εξετάσουμε τώρα τα αποτελέσματα της ηθικής ανταπόδοσης. Αυτό που είναι πιο σημαντικό στο Κάρμα (Πράξη) είναι η τάση του να ωριμάζει στο μέλλον και να παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με τον ηθικό νόμο.

Κάθε φορά που κάνουμε μία ενέργεια, μία πράξη με πρόθεση, αυτή η ενέργεια καταθέτει έναν «σπόρο» στον νου, έναν σπόρο με τη δυναμικότητα να επιφέρει αποτελέσματα στο μέλλον. Τα αποτελέσματα αυτά αντιστοιχούν στη φύση της αρχικής πράξης. Προκύπτουν από τον ενυπάρχοντα ηθικό τόνο της πράξης, δηλαδή την πρόθεση.

Το φαύλο μας Κάρμα (Πράξη) επιστρέφει σε εμάς και οδηγεί στη βλάβη και στη δυστυχία μας. Το καλό μας Κάρμα (Πράξη) τελικά επιστρέφει σε εμάς και οδηγεί στην ευτυχία και στην ευημερία μας.

Έτσι ο νόμος του Κάρμα (Πράξης) είναι μία ηθική εφαρμογή της γενικής θεμελιώδους αρχής, ότι για κάθε δράση υπάρχει μία ίση και αντίθετη αντίδραση. Ωστόσο, η λειτουργία του Κάρμα (Πράξης) δεν είναι μηχανική.

Το Κάρμα (η Πράξη) είναι εκούσια πράξη, εκούσια ενέργεια, και είναι έτσι κάτι ζωντανό και δυναμικό. Επομένως, το Κάρμα επιτρέπει πολύ χώρο για παραλλαγές και αλλαγές.