Καλοήθης Φιλοσοφία

Κατά τον Βουδισμό, το Κάρμα (οι εκούσιες πράξεις) αναφέρεται στην έννοια του νόμου της σχέσης μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος, προσδιορίζοντας ότι κάθε εκούσια πράξη ως αιτία φέρνει αποτέλεσμα το οποίο γίνεται αιτία άλλων πράξεων που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

Παρελθόν                 Παρόν               Μέλλον

Αιτία Αποτέλεσμα
Αιτία Αποτέλεσμα

Έτσι ο νόμος του Κάρμα ταυτίζεται με τον νόμο της αιτιότητας, δηλ. της αναπόφευκτης σχέσεως μεταξύ αιτίας και αιτιατού, τον νόμο της δράσης και της αντίδρασης, τον νόμο της ηθικής δικαιοσύνης και ισορροπίας, που ακολουθεί την εφαρμογή του σε κάθε εκδήλωση της ζωής με συνέπεια να διαμορφώνεται ανάλογα από αυτό το ίδιο το Κάρμα.

Όσο ο άνθρωπος εξελίσσεται ηθικά και πνευματικά τόσο λιγότερο εξαρτάται από τα δεσμά του Κάρμα, με συνέπεια να καταστεί ο ίδιος συνειδητός δημιουργός των συνθηκών της ζωής του.