Καλό Κάρμα

Με την αποχή από τα παραπάνω φαύλα Κάρμα (Πράξεις), κάποιος αναπτύσσει το καλό Κάρμα (Πράξη).