Κοινωνική Συνεισφορά

Εκτός από τα μαθήματα διαλογισμού που γίνονται στο χώρο μας οι Δάσκαλοι-μοναχοί προσφέρουν τα ίδια μαθήματα σε ομάδες ανθρώπων που λόγω περιορισμένου χρόνου αδυνατούν να έρθουν κοντά μας. Αυτά τα μαθήματα μπορούν να γίνουν σε χώρους εργασίας, σε σχολές και διάφορους άλλους χώρους εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

Η πνευματική ηρεμία συντελεί τόσο στη ψυχική όσο και στη σωματική υγεία. Η ηρεμία του νου βοηθάει τον άνθρωπο να αναπτύξει καλύτερη σχέση με τον εαυτό του και στη συνέχεια με τους ανθρώπους και τα όντα που τον περιβάλλουν.

Όταν ένας άνθρωπος έχει αναπτύξει την πνευματική ηρεμία τότε δεν μπαίνει στην διαδικασία να θυμώσει, να εκνευρισθεί ή να νοιώσει άσχημα με τους άλλους αντιθέτως αναπτύσσει το αίσθημα της φιλικότητα προς τους άλλους. Σε αυτή την περίπτωση οι άλλοι άνθρωποι βλέποντάς τον να είναι και να νοιώθει ήρεμος και φιλικός, επηρεάζονται θετικά και γίνονται και αυτοί ήρεμοι και φιλικοί.

Ο διαλογισμός έχει την δύναμη να μεταλλάξει τα αρνητικά συναισθήματα του ανθρώπου σε θετικά και να του δώσει την ευκαιρία να βρει την πραγματική ευτυχία.

Όλα τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν ως κοινωνική συνεισφορά προς τους συνανθρώπους μας ανεξαρτήτως θρησκευτικών, πολιτικών, κοινωνικών ή άλλων πεποιθήσεων και αποσκοπούν στην ανάπτυξη της πνευματικής τους ηρεμίας δια μέσου του διαλογισμού.