Κώδικας Δεοντολογίας

O βασικός κώδικας δεοντολογίας του Βουδισμού αποτελείται από τις Πέντε Αρχές (Pali: pañcasīlāni, Sanskrit: pañcaśīlāni) οι οποίες αποσκοπούν στο να ρυθμίσουν την συμπεριφορά του μυαλού.

Αυτές είναι:

1. Η αποχή από το φόνο.

(στα Pali: Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi)

2. Η αποχή από τη κλοπή.

(στα Pali: Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi)

3. Η αποχή από τη λανθασμένη σεξουαλική συμπεριφορά.

(στα Pali: Kāmesumicchācāra veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi)

4. Η αποχή από τη λανθασμένη ομιλία.

(στα Pali: Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi)

5. Η αποχή από εθιστικές ουσίες όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

(στα Pali: Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi)

Office Hours

Σάββατο: 14:30 - 17:00
Κυριακή: 17:30 - 20:00

Contact Us

Αποστόλου Παύλου 5,
Αγ. Παρασκευή 153 42, Αθήνα.
Τηλέφωνο: +30 694 144 7910

Theravada 2019 ©  All Rights Reserved.