Οι Ρίζες

Το άλλο κριτήριο είναι οι ρίζες της πρόθεσης και επομένως της πράξης. Όλες οι πράξεις ξεκινούν από ορισμένους νοητικούς παράγοντες που ονομάζονται ρίζες. Αυτοί είναι οι αιτιώδεις παράγοντες που αποτελούν τη βάση της πράξης, ή την πηγή της πράξης.

Όλες οι φαύλες πράξεις προέρχονται από τρεις φαύλες ρίζες: την απληστία, το μίσος, και την αυταπάτη. Η απληστία είναι η εγωιστική επιθυμία που στοχεύει στην προσωπική ευχαρίστηση, εκφραζόμενη ως αρπακτικότητα, φιλοκέρδεια, επιθυμία και προσκόλληση. Το μίσος είναι η κακοβουλία, ο θυμός, η έχθρα, η μνησικακία, η οργή, η έντονη δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται βίαια, και η αρνητική αξιολόγηση κάποιας περίστασης ή ενός ατόμου. Η αυταπάτη είναι η άγνοια, η νοητική θολότητα, η σύγχυση, και η φαντασίωση.

Οι ρίζες στις καλές πράξεις είναι: η μη απληστία, το μη μίσος και η μη αυταπάτη. Η μη απληστία εκδηλώνεται ως μη προσκόλληση και ως γενναιοδωρία. Το μη μίσος εκφράζεται θετικά ως καλή θέληση, καλοβουλία, φιλικότητα, φιλοφροσύνη, καλοσύνη, και ευγένεια. Η μη αυταπάτη εκδηλώνεται ως σοφία, κατανόηση και νοητική σαφήνεια.

Λόγω αυτών των ριζών πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κρίνουμε τις δικές μας πράξεις και τις πράξεις των άλλων. Μπορεί να υπάρχει συχνά μια έντονη διαφορά μεταξύ της εξωτερικής πράξης και της κατάστασης του νου από την οποία πηγάζει αυτή η πράξη.

Κάποιος μπορεί να κάνει ευεργεσίες για τους άλλους αλλά μόνο εξωτερικά. Το βαθύτερο κίνητρο πίσω από την ευεργεσία του μπορεί να είναι η επιθυμία να αποκτήσει φήμη και αναγνώριση, κάτι που είναι μία μορφή φαύλης απληστίας και σφοδρής επιθυμίας.

Κάποιος άλλος μπορεί να κάθεται ήσυχα και να διαλογίζεται, φαινομενικά απόμακρος και εγωκεντρικός· αλλά εσωτερικά μπορεί να αναπτύσσει έναν νου φιλικής διάθεσης και συμπόνιας για όλα τα όντα, με το να εύχεται να είναι ευτυχή και χωρίς πόνο. Μπορεί κάποιοι να τον κατακρίνουν ότι επιδιώκει μόνο το δικό του καλό, αλλά μπορεί να κάνει περισσότερα για να ωφελήσει τον κόσμο από ό,τι ο ευεργέτης που ωθείται από την επιθυμία για όνομα και φήμη.

Η λειτουργία του Κάρμα (Πράξης) είναι τόσο περίπλοκη και τόσο λεπτοφυής, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει κάποιος συγκεκριμένες προβλέψεις. Το μόνο που μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι οι τάσεις μας και οι προθέσεις μας, αλλά αυτό αρκεί για να καθοδηγήσουμε το Κάρμα (Πράξεις) μας.