Ο Νόμος της Έλξης

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και τον νόμο της έλξης, ότι δηλαδή «το όμοιο ελκύει το όμοιο». Είμαστε ένας ζωντανός μαγνήτης. Αυτό που προσελκύουμε στη ζωή μας είναι αυτό που βρίσκεται σε συνάφεια με τις επικρατούσες σκέψεις, λέξεις και πράξεις μας.

Αν είμαστε ηθικοί, προσελκύουμε ηθικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Αν είμαστε ανήθικοι προσελκύουμε ανήθικους ανθρώπους.

Αν θέλουμε καλούς, ηθικούς και ενάρετους ανθρώπους στη ζωή μας, πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι καλοί, ηθικοί και ενάρετοι.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελκύουμε την συναναστροφή ανθρώπων που μας κάνουν καλύτερους, και όχι εκείνων που ενθαρρύνουν τον χειρότερο εαυτό μας. Έτσι, είμαστε εμείς οι ίδιοι που δημιουργούμε την προσωπικότητά μας μέσω των πράξεών μας και εμείς που δρέπουμε τα αποτελέσματα. Για το πώς συμβαίνει αυτό, ο Βούδας δίνει μια παρομοίωση με έναν ζωγράφο:

«Ας υποθέσουμε ότι ένας ζωγράφος που χρησιμοποιεί βαφές και χρώματα δημιουργεί την εικόνα ενός άνδρα ή μιας γυναίκας πλήρως, με όλα τα χαρακτηριστικά τους. Παρομοίως, όταν κάποιος δημιουργεί κάτι με τις πράξεις και τις βουλήσεις του, είναι το υλικό σώμα που δημιουργεί, είναι το αίσθημα που δημιουργεί, είναι την αντίληψη που δημιουργεί, είναι τις νοητικές λειτουργίες που δημιουργεί, είναι την συνείδηση που δημιουργεί».

Τώρα, όπως ένας επιδέξιος ζωγράφος μπορεί να δημιουργήσει μια εικόνα που είναι όμορφη και καλά διαμορφωμένη, έτσι επίσης και ένας επιδέξιος άνθρωπος με έναν καθαρό και ηθικό νου μπορεί να δημιουργήσει ένα όμορφο σώμα, με ευχάριστα αισθήματα, συναισθήματα, αντιλήψεις, κ.λπ.

Από την άλλη πλευρά, όπως ένας αδέξιος ζωγράφος μπορεί να δημιουργήσει μια εικόνα που είναι άσχημη, παραμορφωμένη και δυσάρεστη, έτσι επίσης ένας αδέξιος και ανήθικος άνθρωπος με συγχυσμένο νου μπορεί να δημιουργήσει ένα άσχημο, παραμορφωμένο και δυσάρεστο σώμα, με δυσάρεστα αισθήματα, συναισθήματα, αντιλήψεις, ιδέες και συνείδηση. Έτσι, ο Βούδας επισημαίνει:

«Το Κάρμα (οι πράξεις) κάνουν τον κόσμο να κινείται, οι πράξεις κάνουν αυτήν τη γενιά να περιστρέφεται. Τα όντα δεσμεύονται από τις πράξεις τους, όπως οι τροχοί ενός άρματος δεσμεύονται από τον άξονα».

Η ζωή μας μπορεί να παρομοιαστεί επίσης με μια ηχώ, έναν αντίλαλο. Αυτό που εκπέμπουμε, επιστρέφει. Ό,τι δίνουμε, λαμβάνουμε. Κάθε δράση μας έχει και μία αντίδραση, ένα αποτέλεσμα.