Πέρα από το Κάρμα (Πράξεις)

Ο απώτερος στόχος της διδασκαλίας του Βούδα δεν είναι απλώς να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα με το καλό Κάρμα (Πράξεις). Αυτός είναι ένας εγκόσμιος στόχος. Ο πραγματικός στόχος είναι να πάει κάποιος εντελώς πέρα από την αλυσίδα του Κάρμα (Πράξεων) και τα αποτελέσματα του. Όσο συνεχίζουμε να κάνουμε Κάρμα (Πράξεις) και συσσωρεύουμε το Κάρμα (Πράξεις), εξακολουθούμε να υποτασσόμαστε στη γέννηση και στον θάνατο, συναντώντας έτσι τον πόνο και την ταλαιπωρία σε ποικίλες μορφές.

Είτε ζει κάποιος τώρα σε έναν τυχερό κόσμο είτε σ’ έναν ατυχή, είναι δευτερεύον ζήτημα, εφόσον όλες οι καταστάσεις της ύπαρξης είναι ασταθείς, χωρίς ουσιαστική μονιμότητα. Το Κάρμα (Πράξεις) δημιουργείται λόγω της προσκόλλησης σε καλές ή κακές πράξεις. Η προσκόλληση εγείρεται λόγω της άγνοιας. Με την ανάπτυξη της μνήμης και της διορατικότητας, μαθαίνοντας να βλέπουμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι, μπορούμε να θέσουμε ένα τέλος στην προσκόλληση, και τελικά να αποσπαστούμε από το Κάρμα (Πράξεις) και τα αποτελέσματά του.

Τότε ανακαλύπτουμε την ελευθερία πέρα από το Κάρμα (Πράξεις), την ελευθερία πέρα από τις συνεχείς επαναγεννήσεις.