Το Κάρμα Είναι σαν Σπόρος

Οι σπόροι ωριμάζουν μόνο αν συναντήσουν τις κατάλληλες συνθήκες. Αν όμως δεν συναντήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, παραμένουν ως σπόροι. Και αν καταστραφούν δεν μπορούν ποτέ να ωριμάσουν. Εάν το Κάρμα (η Πράξη) βρει την ευκαιρία τότε θα φέρει τα αποτελέσματά του. Εάν δεν συναντήσει τις κατάλληλες συνθήκες, δεν θα ωριμάσει.

Ένα Κάρμα (Πράξη) μπορεί ακόμα και να καταστραφεί από ένα άλλο Κάρμα (Πράξη). Επομένως, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο σημερινός τρόπος ζωής μας, οι διαθέσεις μας και η συμπεριφορά μας, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ωριμάζουν τα παλιά μας Κάρμα (Πράξεις).

Κάποια παρελθόντα Κάρμα (Πράξεις) είναι τόσο ισχυρά ώστε πρέπει να φτάσουν στην ωρίμανσή τους. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά ό,τι και να κάνουμε. Όπως λέει ο Βούδας ιδιαίτερα για τα αποτελέσματα των φαύλων πράξεων:

«Ούτε στον ουρανό ούτε στη μέση του ωκεανού,
ούτε με το να εισέλθει κανείς σε μια ορεινή σπηλιά,
υπάρχει τόπος στον κόσμο όπου μπορεί να ξεφύγει
από τα αποτελέσματα των φαύλων πράξεων». (Dh 127)

Η μεγαλύτερη όμως ποσότητα ωρίμανσης των προηγούμενων Κάρμα (Πράξεων) εξαρτάται από τον τρόπο που ζούμε τώρα. Εάν ζούμε απρόσεκτα και ασύνετα, θα δώσουμε στο προηγούμενο κακό Κάρμα (Πράξεις) την ευκαιρία να ωριμάσει. Αυτό μπορεί να εμποδίσει το καλό Κάρμα (Πράξεις) να παράγει τα αποτελέσματά του, ή μπορεί να ακυρώσει τα καλά του αποτελέσματα.

Από την άλλη πλευρά, εάν ζούμε συνετά και με σωφροσύνη τώρα, θα δώσουμε στο προηγούμενο καλό μας Κάρμα (Πράξεις) την ευκαιρία να ωριμάσει και να εμποδίσει τα αποτελέσματα του κακού μας Κάρμα (Πράξεις), δηλ. να τα αποδυναμώσει, να τα καταστρέψει, ή να αποτρέψει την ωρίμανσή τους.