Το Κάρμα

Πέρα από το Κάρμα (Πράξεις)

Ο απώτερος στόχος της διδασκαλίας του Βούδα δεν είναι απλώς να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα με το καλό Κάρμα (Πράξεις). Αυτός είναι ένας εγκόσμιος στόχος. Ο πραγματικός στόχος είναι να πάει κάποιος εντελώς πέρα από την…

Δεν Είμαστε Ανέλπιδα Φυλακισμένοι στο Παρελθόν μας

Οι δίδυμες διδασκαλίες για το Κάρμα (Πράξη) και την επαναγέννηση έχουν αρκετές σημαντικές επιπτώσεις για την κατανόηση της δικής μας ζωής. Πρώτον, μας επιτρέπουν να καταλάβουμε ότι είμαστε πλήρως υπεύθυνοι για αυτό που είμαστε. Δεν…

Το Κάρμα (η Πράξη) Διαφοροποιεί τα Όντα ως Κατώτερα και Ανώτερα

Το Κάρμα (η Πράξη) παράγει τα αποτελέσματά του με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν δύο γενικοί τρόποι με τους οποίους καρποφορεί: Παράγει το είδος της επαναγέννησης, δηλαδή τη βασική συνείδηση της επαναγέννησης, και Παράγει διάφορα αποτελέσματα κατά…

Ο Νόμος της Έλξης

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και τον νόμο της έλξης, ότι δηλαδή «το όμοιο ελκύει το όμοιο». Είμαστε ένας ζωντανός μαγνήτης. Αυτό που προσελκύουμε στη ζωή μας είναι αυτό που βρίσκεται σε συνάφεια με τις επικρατούσες…

Καλοήθης Φιλοσοφία

Κατά τον Βουδισμό, το Κάρμα (οι εκούσιες πράξεις) αναφέρεται στην έννοια του νόμου της σχέσης μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος, προσδιορίζοντας ότι κάθε εκούσια πράξη ως αιτία φέρνει αποτέλεσμα το οποίο γίνεται αιτία άλλων πράξεων που…

Καλό Κάρμα

Με την αποχή από τα παραπάνω φαύλα Κάρμα (Πράξεις), κάποιος αναπτύσσει το καλό Κάρμα (Πράξη).

Η Λανθασμένη Νόηση και οι Τρεις Κακοήθεις Φιλοσοφίες

Εδώ η «λανθασμένη νόηση» περιλαμβάνει εσφαλμένες φιλοσοφίες που απαρτίζουν τις «τρεις κακοήθεις φιλοσοφίες με σιγουρότατη κακή επαναγέννηση» (niyata-micchā-diṭṭhi) για όποιον εμμένει και προσκολλάται σ’ αυτές. Αυτές είναι: Η άρνηση του αποτελέσματος (vipāka) των καλών και…

Φαύλο Κάρμα

Υπάρχουν δέκα κύριες μορφές του φαύλου Κάρμα (Πράξης): Με το Σώμα Ο φόνος έμβιων όντων Η κλοπή Η λανθασμένη σεξουαλική συμπεριφορά Με τον Λόγο Ο ψευδής λόγος Ο διχαστικός λόγος Ο σκληρός λόγος Η φλυαρία…

Καλό και Φαύλο Κάρμα

Οι Ρίζες

Το άλλο κριτήριο είναι οι ρίζες της πρόθεσης και επομένως της πράξης. Όλες οι πράξεις ξεκινούν από ορισμένους νοητικούς παράγοντες που ονομάζονται ρίζες. Αυτοί είναι οι αιτιώδεις παράγοντες που αποτελούν τη βάση της πράξης, ή…