Φαύλο Κάρμα

Υπάρχουν δέκα κύριες μορφές του φαύλου Κάρμα (Πράξης):

Με το Σώμα

  • Ο φόνος έμβιων όντων
  • Η κλοπή
  • Η λανθασμένη σεξουαλική συμπεριφορά

Με τον Λόγο

  • Ο ψευδής λόγος
  • Ο διχαστικός λόγος
  • Ο σκληρός λόγος
  • Η φλυαρία

Με τον Νου

  • Η απληστία/πλεονεξία
  • Το μίσος
  • Η λανθασμένη νόηση (αυταπάτη)