Δωρεάν Online Μαθήματα

Online και live μαθήματα διαλογισμού Metta (διαλογισμός επί της φιλικότητας) - (τα μαθήματα θα ξεκινήσουν ξανά τον Σεπτέμβριο του 2020).
Online και live μαθήματα διαλογισμού Anapanasati (διαλογισμός επί της αναπνοής) - (τα μαθήματα θα ξεκινήσουν ξανά τον Σεπτέμβριο του 2020).
Η ανάλυση και η σύνθεση του Νου και της Ύλης με βάση τις διδασκαλίες του Βούδα (τα μαθήματα θα ξεκινήσουν ξανά τον Σεπτέμβριο του 2020).
Online και live μαθήματα πάνω στον διορατικό διαλογισμό Vipassana (διορατικός διαλογισμός) - (τα μαθήματα θα ξεκινήσουν ξανά τον Σεπτέμβριο του 2020).