Δωρεάν Online Μαθήματα

Online και live μαθήματα διαλογισμού Metta (διαλογισμός επί της φιλικότητας).
Online και live μαθήματα διαλογισμού Anapanasati (διαλογισμός επί της αναπνοής).
Η ανάλυση και η σύνθεση του Νου και της Ύλης με βάση τις διδασκαλίες του Βούδα
Online και live μαθήματα πάνω στον διορατικό διαλογισμό Vipassana (διορατικός διαλογισμός).