Ο ορθός τρόπος συμμετοχής στα μαθήματα.

Ο σωστός τρόπος συμμετοχής στα μαθημάτα πάνω στη πνευματικότητα και όχι μόνο, είναι να εγκαταλειφθούν τα τρία είδη σφαλμάτων που εμποδίζουν το μαθητή να κατανοήσει σε βάθος τις διδασκαλίες.

Τα τρία σφάλματα μπορούν να παρομοιαστούν με τρία δοχεία τα οποία θέλουμε να τα γεμίσουμε με καθαρό φρέσκο νερό:

1) Το πρώτο δοχείο είναι γυρισμένο ανάποδα – ανεξάρτητα από το πόσο νερό του βάζουμε, ποτέ δεν θα μπορέσει να γεμίσει. Έτσι ακριβώς οι μαθητές που απλά έρχονται στα μαθήματα αλλά το μυαλό τους είναι αλλού ή το βλέπουν σαν αγγαρεία καμιά διδασκαλία δεν θα περάσει μέσα τους. Είναι σαν να μην έρχονται καν στο μάθημα.

2) Το δεύτερο δοχείο είναι γυρισμένο κανονικά αλλά το εσωτερικό του δεν είναι καθαρό έχει ακαθαρσίες. Ως αποτέλεσμα το καθαρό νερό με το οποίο το γεμίζουμε καθίσταται ακατάλληλο για κατανάλωση. Έτσι μέσα από τα αφτιά των μαθητών μπορεί να περνά κάποια γνώση στο νου τους αλλά το κίνητρό τους δεν είναι το ορθό και ο λόγος που συμμετέχουν στα μαθήματα είναι απλά η γνώση για τη γνώση ή να νοιώσουν ότι κάνουν κάτι το διαφορετικό από τους άλλους. Το μόνο που καταφέρνουν σε αυτή τη περίπτωση είναι να ενισχύουν το Εγώ τους και αυξάνουν και άλλο τα εμπόδια προς τη πνευματικότητα το πραγματικό Dhamma.

3) Το τρίτο δοχείο είναι γυρισμένο κανονικά και καθαρό εσωτερικά, αλλά έχει ένα τρύπημα στο πυθμένα του και δεν μπορεί να συγκρατήσει οποιαδήποτε ποσότητα νερού του ρίχνουμε μέσα του. Ομοίως, κάποιοι μαθητές ακούνε και συμμετέχουν στο μάθημα και ταυτόχρονα έχουν το ορθό κίνητρο, αλλά αδυνατούν να συγκρατήσουν τις διδασκαλίες και τις ξεχνούν αμέσως μόλις τελειώσει το μάθημα.

Το δοχείο για να μπορέσει να είναι χρήσιμο και να μπορεί κάποιος να πιεί νερό πρέπει να είναι τοποθετημένο με σωστό τρόπο, να είναι πεντακάθαρο στο εσωτερικό του και να μην έχει καμία διαρροή. Αντίστοιχα όσοι παρακολουθούν μαθήματα και κυρίως μαθήματα του Dhamma πρέπει να έρχονται με ανοιχτό και δεκτικό μυαλό, να έχουν το ορθό κίνητρο και να δίνουν την δέουσα προσοχή κρατώντας σημειώσεις και κάνοντας ερωτήσεις για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνουν. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής αποκτά σε μεγάλο βαθμό τη γνώση και την επίγνωση.

Το παραπάνω κείμενο είναι μια αρκετά ελεύθερη απόδοση ενός αποσπάσματος από το Lam Rim για το τρόπο που κάποιος ωφελείται στο μέγιστο από τα μαθήματα πάνω στη πνευματικότητα.