Αποσύρσεις-Retreats

Το Διαλογιστικό Κέντρο μας σχεδιάζει αποσύρσεις για ασκήσεις διαλογισμού σε επιλεγμένους χώρους εκτός Αθηνών. Οι αποσύρσεις είναι τριήμερης, πενθήμερης και δεκαήμερης διάρκειας. Για τον χρόνο και το τόπο θα υπάρξει ενημέρωση. Η συμμετοχή απαιτεί μόνο τη κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, ύπνου και τροφής ανάλογα με τον χώρο που θα επιλεχθεί.

Στις αποσύρσης απαογορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και παρόμοιων συσκευών. Επίσης απαγορεύονται τρόφιμα και ποτά εκτός αυτών που παρέχονται κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Παρακάτω παρατίθεται ένα τυπικό ημερήσιο πρόγραμμα το οποίο όμως μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα της απόσυρσης.

4:00 π.μ. – 4:30 π.μ. Καμπανάκι αφύπνισης.
4:30 π.μ. – 5:15 π.μ. Καθιστός διαλογισμός
5:15 – 6:15 π.μ. Απαγγελία των Διδασκαλιών
6:15 π.μ. – 7:00 π.μ. Καθιστός διαλογισμός
7:00 – 08:30 π.μ. Πρωινό / Δουλειές
8:30 π.μ. – 9:30 π.μ. Οδηγίες διαλογισμού
9:30 π.μ. – 10:15 π.μ. Περιπατητικός διαλογισμός
10:15 – 11:00 π.μ. Καθιστός διαλογισμός
11:00 – 1:00 μ.μ. Μεσημεριανό / Ξεκούραση
1:00 – 1:45 μ.μ. Καθιστός διαλογισμός
1:45 – 02:30 μ.μ. Περιπατητικός διαλογισμός
2:30 – 3:30 μ.μ. Διδασκαλία του Ντάμμα
3:30 – 4:15 μ.μ. Περιπατητικός διαλογισμός
4:15 – 5:00 μ.μ. Καθιστός διαλογισμός
5:00 – 6:30 μ.μ. Αφέψημα / Συνέντευξη
6:30 – 7:30 μ.μ. Απαγγελία των Διδασκαλιών
7:30 – 8:15 μ.μ. Περιπατητικός διαλογισμός
8:15 – 9:00 μ.μ. Καθιστός διαλογισμός
9:00 – 09:30 μ.μ. Ερωτήσεις και απαντήσεις (προαιρετικά) / Ύπνος
10:00 μ.μ. – 4:00 π.μ. Ύπνος