Τα τρία χαρακτηριστικά της ύπαρξης

1. Η Αλλαγή

Η Αλλαγή επισημαίνει το βασικό γεγονός ότι τίποτα στον κόσμο δεν είναι σταθερό ή μόνιμο. Εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, είτε σωματικά, είτε συναισθηματικά, είτε πνευματικά με αυτό που ήμασταν δέκα χρόνια ή ακόμα και δέκα λεπτά πριν. Επομένως, ζώντας όπως ζούμε σαν κινούμενα όντα σε κινούμενη άμμο, δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε μόνιμη ασφάλεια.

2. Η Οδύνη

Η έννοια της οδύνης (dukkha) ήταν το έναυσμα του Βούδα να ξεκινήσει το μεγάλο του πνευματικό ταξίδι. Πιο συγκριμένα, η λέξη dukkha σημαίνει τη γενικότερα μη ικανοποιητική και μη τέλεια φύση της ίδιας της ζωής. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι Βουδιστές πιστεύουν ότι η ζωή περιέχει μόνο οδύνη. Πιστεύουν ότι υπάρχει ευτυχία στη ζωή, αλλά δεν διαρκεί μιας και υπόκειται στον νόμο της αλλαγής και της παροδικότητας.

3. Η μη ύπαρξη του «Εγώ»

Οι Βουδιστές πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτε αιώνιο ή αμετάβλητο στην ανθρώπινη φύση. Δεν υπάρχει ούτε ψυχή ούτε εαυτός στα οποία θα μπορούσε να αγκυροβολήσει μια σταθερή αίσθηση του «Εγώ». Η όλη έννοια του «Εγώ» είναι στην πραγματικότητα μια βασικά λανθασμένη ιδέα που προσπαθεί να εγκατασταθεί σε μια ασταθή και προσωρινή συλλογή στοιχείων.

Για παράδειγμα, εάν σπάσουμε ένα αμάξι στα βασικά συστατικά του (άξονας, τροχοί, πόρτες, μηχανή, κλπ.) τότε το αμάξι παύει να υπάρχει, είναι απλά ένας σωρός από εξαρτήματα. Ομοίως το «Εγώ» είναι μία συλλογή διαφόρων στοιχείων (khandhas) και περιλαμβάνει:

1.         τη μορφή (rupakhandha)

2.         την αίσθηση (ευχάριστη, δυσάρεστη, ουδέτερη) (vanaanakhandha)

3.         την αντίληψη (sannakhandha)

4.         τις εκούσιες πνευματικές δραστηριότητες (sankharakhandha)

5.         την αίσθηση της συνείδησης (vinnanakhandha)