Σύντομη εισαγωγή στον διαλογισμό με χρώματα (Μέρος των Διαλογισμών Kasiṇa)

Αρχική Σελίδα » Σύντομη εισαγωγή στον διαλογισμό με χρώματα (Μέρος των Διαλογισμών Kasiṇa)
2 Οκτωβρίου, 2022by

Αυτός ο διαλογισμός, που τον δίδαξε ο Βούδας σε αρκετές από τις ομιλίες του, αρμόζει κυρίως για άτομα που είναι οπτικά και το βρίσκουν εύκολο και απλό να εστιάσουν τον νου τους σε ένα χρώμα για να αναπτύξουν την αυτοσυγκέντρωσή τους (samādhi).
Kasiṇa, που σημαίνει «πλήρης, ολόκληρος δίσκος», είναι το όνομα για έναν απλό εξωτερικό ολοστρόγγυλο δίσκο προκειμένου να παράγει και να αναπτύξει κανείς αυτοσυγκέντρωση (samādhi) που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην επίτευξη των 4 απορροφήσεων ή εκστάσεων (jhāna, σανσκριτικά: dhyāna).