«Η ΑΝΑΛΥΣΗ & Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ & ΤΗΣ ΥΛΗΣ»: ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρχική Σελίδα » «Η ΑΝΑΛΥΣΗ & Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ & ΤΗΣ ΥΛΗΣ»: ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
13 Οκτωβρίου, 2021by

Τα μαθήματα για την «Ανάλυση και την Σύνθεση του Νου και της Ύλης» είναι μια σειρά μαθημάτων ψυχολογίας και φιλοσοφίας πάνω στις υπέρτατες πραγματικότητες όπως αναφέρονται στις αυθεντικές ομιλίες του Βούδα. Αυτές οι ομιλίες απαντώνται στο Σούτα Πίτακα (Sutta-piṭaka – Συλλογή των Ομιλιών), και στο Αμπιντάμα Πίτακα (Abhidhamma-piṭaka – Συλλογή της Υπέρτατης Διδασκαλίας).
Παρόλο που στο Σούτα Πίτακα υπάρχει μια θεμελιώδης ανάλυση, είναι όμως στο Αμπιντάμα Πίτακα που η ανάλυση α) του νου, β) των νοητικών διεργασιών, γ) της ύλης, και δ) του Νιμπάνα/Νιρβάνα—δηλαδή των τεσσάρων υπέρτατων πραγματικοτήτων—παρουσιάζεται σε μια ευρεία συστηματοποίηση, η οποία συνδυάζει την ψυχολογία, τη φιλοσοφία και την ηθική σε μια μοναδική και αξιοσημείωτη σύνθεση.