Βίντεο

Venerable Dhammavuddho day 3 part 2
https://www.youtube.com/watch?v=baPd1tQ5X7A
Venerable Dhammavuddho day 2 part 2
https://www.youtube.com/watch?v=G5RUq3Na-FU
Venerable Dhammavuddho day2 part 1
https://www.youtube.com/watch?v=R63vBL9igi0
Venerable Dhammavuddho day1 part 1
https://www.youtube.com/watch?v=8b8yn-yAcqA
Venerable Dhammavuddho day 1 part 2
https://www.youtube.com/watch?v=D1QXpacMggo&t=19s
Luang Por Sumedho’s Open Retreat
https://www.youtube.com/watch?v=gDN4RrGyVI8
Paritta Chanting
https://www.youtube.com/watch?v=8hI_Fxli_60
Karaniya Metta Sutta discourse by Ven Pemarathana
https://www.youtube.com/watch?v=_emdxOLnveo
Τι είναι η Θεραβάντα;
https://www.youtube.com/watch?v=fe-pf5P9R4E